De Hotel van Gelder website is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. Hotel van Gelder kan informatie over het hotel, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoor-delijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren, voordat u handelt op basis van de verstrekte informatie.

Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website het copyright van Hotel van Gelder. De website is voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Het is verboden om tekst, afbeeldingen, software of services van deze website te veranderen, aan te passen, te kopiëren, te versturen, te verkopen of te publiceren.

Hotel van Gelder B.V. is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Nederlands recht is van toepassing op onze diensten.